Regulamin warsztaty

REGULAMIN WARSZTATÓW

KAMPANIA BEZPIECZNY MALUCH

 1. Warsztaty są  przeznaczone  przede wszystkim dla kobiet w ciąży. Rodzice dzieci w wieku 0-3lata oraz osoby towarzyszące będą rejestrowane na spotkanie w zależności od ilości wolnych miejsc.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 3. Warunkiem wstępu na warsztaty jest potwierdzenie e-mailowe wysłane przez organizatora. Potwierdzenie otrzymuje się po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową Kampanii.
 4. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia wybranych osób na warsztaty. Organizator nie musi uzasadniać swoich decyzji w tej kwestii.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztatów. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 8. Rejestracja video i foto zajęć bez zgody organizatora jest zabroniona.
 9. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów.
 10. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 11. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 12. Przebieg zajęć będzie dokumentowany w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem i wizerunkiem swoich prac oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-video, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność.
 13.  W czasie trwania warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez osobę prowadzącą spotkanie.
 14. W trakcie trwania warsztatów nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i zażywać narkotyków.
 15. Uczestnicy dobrowolnie biorą udział w konkursie gdzie można wygrać nagrody ufundowane przez Partnerów Kampanii, który odbywa sie na koniec spotkania. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego i przekazanie go do wskazanego przez Organizatora miejsca. Warunkiem otrzymania nagrody jest pozostanie do końca spotkania i osobiste zgłoszenie się po odbiór nagrody.